Jelentés a 2020 éves eredményről

Pétfürdő, 2021. március 19. – A mai napon a Nitrogénművek Zrt. közzétette konszolidált éves beszámolóját a 2020-as évre vonatkozóan.

A 2020-as év kihívásokkal teli, de eredményes volt Társaságunk számára. A Vállalat EBITDA mutatója 23,05 milliárd forintos szintet ért el, amely 31%-os növekedés az előző évhez képest. A termelés 24,5%-kal növekedett 2019-hez képest és elérte az 1,23 millió tonnás szintet. Az árbevétel 7,7%-kal, 94,7 milliárd forintra növekedett. Az Adózott eredmény 3,59 milliárd forint lett, míg ez az érték 2019-ben 1,06 milliárd forint volt. Jelentős beruházásainkat követően az eladósodottsági mutatónk (Net Debt to EBITDA), rövid időn belül, tervszintre csökkent, 2,1x értéket elérve.

Sem a társaságra, sem a csoportra nem gyakorolt jelentős negatív hatást a COVID-19 járvány és annak hatásai, mindamellett, hogy természetesen megnövekedtek a védekezésre fordított kiadások. A mezőgazdasági tevékenység továbbra is nagyon erős maradt az összes piacunk tekintetében, ezért a műtrágya iránti igény stabil maradt, sőt sok piacunkon még növekedett is. A terményárak 2020-ban emelkedő tendenciát mutattak, ami támogatta a gazdálkodók jövedelmezőségét, és erőteljesen növelte a műtrágyakeresletet. A beruházásoknak köszönhető folyamatos termelési hatékonyság javulás és  az inputárak (földgáz, energia) 2020-as csökkenése hozzájárult a társaság, és így a csoport általános jövedelmezőségéhez.

A Nitrogénművek Zrt.-ről

A Nitrogénművek Zrt. a közép-európai régió egyik vezető nitrogén alapú műtrágya gyártója és mezőgazdasági alapanyag forgalmazója, székhelye Pétfürdő, Magyarország.

Magyarországon a Vállalat képviseli a műtrágyatermelést, amely a forgalom és foglalkoztatás, de leginkább az élelmiszeripar tekintetében fontos ágazat az EU-ban. A Nitrogénművek Zrt. több, mint 15 országban, több mint 700 fő nemzetközi munkavállalóval és 89 éves múlttal van jelen az iparágban.

Főbb mutatószámok

2020 év

Árbevétel, millió Ft

94,765

EBITDA, millió Ft

23,051

EBITDA margin, millió Ft

24,30

Termelési tevékenység, ezer tonna

1,235.9

 Adózás előtti eredmény, millió Ft

4,179

Nettó adósság/EBITDA

2,05