Fenntarthatóság Környezetvédelem
Környezetvédelem
Környezetvédelmi beruházások PDF Nyomtat

 

Megvalósítás Év
Hely A beruházás célja
Levegőtisztaság védelme
1995 Argon üzemi hűtőkör freonkiváltás
1995-1997
Savüzemi
véggáztisztító rendszer

NOx-kibocsátás csökkentése

1997 Kombinált savüzemi hűtőkör freonkiváltás
1998 Ammónia üzem ammónia és NOx-kibocsátás csökkentése
1998 Karbamid üzem ammónia-kibocsátás csökkentése
2001 Ammóniumnitrát üzem ammónia-kibocsátás csökkentése
2004 Savüzemi véggáztisztító NOx-kibocsátás csökkentése
2005 Ammóniumnitrát üzem ammónia-kibocsátás csökkentése
2007
Új savüzem építése régi savüzem kiváltása, NOx-kibocsátás és üvegházhatású gázok (CO2, N2O) kibocsátásának jelentős csökkenése
2007-2008
Granuláló üzem építése régi ammónium-nitrát üzem kiváltása, por- és ammónia-kibocsátás csökkenése
2008
Pétisó üzem dolomitpor bunker új zsákos porszűrő beépítése
Felszíni- és felszín alatti vizek védelme 1997 I. Gyári olajfogó a környezet rekultivációja
1997 Sótalanító üzem a sókibocsátás csökkentése
1997 Kommunális szennyvíztisztító a tisztítási hatásfok javítása
1998 Karbamid üzem az ammónia- és karbamid-kibocsátás megszűntetése
1998 Ammónia üzem az ammóniás szennyvizek koncentrációjának csökkentése
2000 Ammóniumnitrát üzem csomagoló rendszer korszerűsítése
2001 II. Gyár (szennyvíz-monitoring rendszer) II. gyári szennyvizek minőségének ellenőrzése
2001-2002 II. Gyári olajfogó felszín alatti víz terhelésének csökkentése
2007-2008
Szállítási és Logisztikai üzem szilárd burkolatú műtrágyatároló területek és utak kialakítása, felújítása
2008 Vízüzem és Pétisó üzem tartálykármentők felújítása
2009 Pétisó üzem Nitrosol tartályok és kármentőjük felújítása
2011
Szállítási és Logisztikai üzem raktárak, kapcsolódó csatornarendszer felújítása
Energiaracionalizálás 2002 Ammónia üzem (expanziós turbina) a vezetékes földgáz nyomási energiájával hasznosított villamos áram termelés

2003 Ammónia üzem (földgáztelítő) földgáz felhasználás csökkentése

2005 Ammónia üzem földgázkompresszor korszerűsítése

2005 Kazánüzem áramtermelés (generátor és turbina)
2007
Ammónia üzem Carsol oldat hűtése sótalan vízzel
  2007 Energiaellátó üzem  fűtési- és kondenz-hálózat korszerűsítése
Zajcsökkentés 2007 Ammóniumnitrát üzem  az üzem leállítása – zajforrás megszűnése
  2010 Kazánüzem  gőzlefúvató kürtő hangtompítóval való felszerelése
  2011 Ammónia üzem  szabadtéri technológiai csővezetések, szerelványek hő- és hangszigetelése

2011
Karbamid üzem CO2 lefúvató pipa hangtompítóval való felszerelése
Hulladékgazdálkodás 2009-től Salaktér és mésziszap tározók Rekultiváció
2011 Szelektív hulladékgyűjtés Új szelektív gyűjtők kihelyezése

 

 

 
Levegővédelem PDF Nyomtat

Környezetvédelmi politikánkkal összhangban - melyben a határértékek maradéktalan betartására törekszünk - a kibocsátott környezetterhelő anyagok mennyisége nem lépte túl a hatóság által meghatározott határértékeket.

Bővebben...
 
Hulladékgazdálkodás PDF Nyomtat

A Nitrogénművek Zrt. hulladékgazdálkodására - mind a veszélyes, mind pedig az egyéb hulladékok tekintetében - a szelektív gyűjtés, és a hasznosítás magas foka jellemző.

Bővebben...
 
Víztisztaság PDF Nyomtat
Felszíni és felszín alatti vizek

A Nitrogénművek Zrt. tevékenységéből adódóan az ammónia-ammónium ionok és -nitrát a fő szennyezőanyag a felszíni vizek esetében; a Nitrogénművek Zrt. azonban a jelenlegi előírásokat teljesíteni tudja, 1997 óta nem kell bírságot fizetnie.A környék ipari üzemeinek a karsztvíz minőségére gyakorolt hatását részletesen elemezte egy országos program keretében 1999-ben készített tanulmány: "Várpalota városi vízbázisok állapotértékelése, biztonságba helyezési és biztonságban tartási terve". Megállapította, hogy Pétfürdő vízellátását biztosító ivóvízkutak minőségét a Nitrogénművek Zrt. tevékenysége nem veszélyezteti.

Bővebben...
 


Központi elérhetőség

Nitrogénművek Zrt.
Cím:
8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.
Tel.:
06/88/620-100
Fax:
06/88/620-102
E-mail:
nrt@nitrogen.hu

A budapesti iroda címe:
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
"F" torony, 3. emelet
Telefon: 06/1/999-3500
Fax: 06/1/999-3501