Szaktanácsadás Kisokos a műtrágyákhoz A Genezis NPK műtrágyák kedvező tulajdonságai
A Genezis NPK műtrágyák kedvező tulajdonságai PDF Nyomtat

 A műtrágyák növények általi felvehetőségét, hasznosíthatóságát alapvetően befolyásoló tényező az egyes hatóanyagokat tartalmazó vegyületek oldhatósága. A Genezis NPK műtrágyák előnyei a granulálási eljárással készült termékekhez képest leginkább erről az oldalról hangsúlyozhatók ki.

Ezek tételesen az alábbiak:

  • A Genezis NPK műtrágyák foszfor hatóanyag forrása monoammónium-foszfát (MAP), kisebb mértékben di-ammónium-foszfát (DAP). Ezzel szemben a meleg granulálási eljárással készült termékek foszforvegyületei, a fentebb említett kémiai reakcióknak megfelelően olyan vegyületek (elsősorban kalcium-foszfátok, kisebb mértékben hármas szuperfoszfát, hiperfoszfát), amelyek vízoldhatósága kisebb, illetve feltáratlan, vízben egyáltalán nem oldódó foszfortartalmú komponensek maradnak vissza a műtrágya termékben. A Genezis NPK műtrágyák foszfortartalma 95%-ban vízoldható, 100%-ban semleges ammónium-citrátban oldható, ily módon a kijuttatott műtrágya foszfortartalmának jelentősen magasabb hányada az, amely a növény számára hasznosítható.
  • Az oldhatósági előny fennáll a Genezis NPK műtrágyák kéntartalmával kapcsolatban is. Ezen termékek nitrogén forrása legnagyobbrészt ammónium-szulfát (AS), amelynek bevitele a termékbe biztosítja a kén mezoelemet is a műtrágya termékben. Ez a kéntartalom teljes mértékben vízoldható, növény számára hasznosuló kéntartalom. Ezzel szemben a nyersfoszfát-feltáráson alapuló gyártási eljárások kéntartalma a termékben jelentős részben rosszul oldódódó kalcium-szulfát, gipsz formájában jelenik meg (még akkor is, ha a granuláláskor adagolnak hozzá ammónium-szulfátot), ezáltal az ily módon gyártott termékek kéntartalma a növény számára jóval kevésbé hozzáférhető, mint a Genezis NPK termékeké.
  • Nitrogén vonatkozásában pedig az említhető meg, hogy a kompaktálási technológiába a robbanásveszély elkerülésére nitrát vegyületek nem vihetők be, a nitrogénforma leginkább ammónium, ami ugyancsak vízoldható, viszont az ammónium-ion talajrészecskéken való megkötődése miatt kevesebb a kimosódás esélye, mint a nitrát esetén, ez lehetőséget biztosít a nagyobb mértékű hasznosulásra.

Megállapítható tehát, hogy a Genezis NPK műtrágyák hatóanyagot tartalmazó vegyületei a nagyobb vízoldhatóságuk révén hatékonyabb tápanyag-utánpótlást biztosítanak, mint a konkurens termékek. Igaz ez a kitétel, mind a foszfor makroelem, mind a kén mezoelem vonatkozásában is. A nitrogéntartalom az NPK műtrágyákban vízoldható, de kevésbé kimosódó formában van jelen.

Egyéb előnyök, amelyek a Genezis NPK műtrágyatermékek esetében említhetők a konkurens termékekkel szemben:

  • A kompaktálási technológia rugalmassága a granulálási eljáráshoz képest. A kompaktálás technológiai megvalósításának egyszerűbb mivolta lehetővé teszi a diverzifikáltabb termékskála előállítását, jelentősen több NPK összetételű műtrágya állítható elő, mint a granulálási eljárással, lehetővé téve egy növényspecifikusabb tápanyag-utánpótlás végrehajtását. Az átállás az egyik összetételről a másikra egyszerűbben végrehajtható, így egy minimálisan megszabott mennyiség megrendelése esetén az adott összetétel legyártható, a végfelhasználók igényei jobban kielégíthetők.
  • A kompaktált NPK műtrágya a szerkezetéből adódóan a talajra való kiszórása után a vizet könnyebben felveszi, mint a granulált termék, a műtrágya oldódása gyorsabban lejátszódik, a növények számára a tápanyagok hamarabb felvehetővé válnak. Különösen jelentősége van ennek aszályos időszakban, amikor a műtrágya oldódásához nagyobbrészt csak a talaj nedvességtartalma áll rendelkezésre.
  • Ugyancsak a vízoldhatóságot könnyíti meg a granulált termékekkel szemben a Genezis NPK termékek nem gömbszerű alakja. A gömb az a geometriai alakzat, amelynek tömegéhez képest legkisebb a felülete, a Genezis NPK műtrágyák nem gömbszerű alakja miatt azok fajlagos felülete nagyobb, így a műtrágya kiszórása után a talaj nedvessége számára a műtrágya nagyobb felületen támadható, ami meggyorsítja az oldódási folyamatot.
  • A granulálási technológiában az alapanyagként használt nyersfoszfáthoz társuló nehézfémek a műtrágyatermékben megjelenhetnek, esetlegesen hátrányosan befolyásolva ezzel a talaj tulajdonságait, illetve a növény általi felvétel hatására ezen anyagok bekerülhetnek a táplálékláncba.
  • A Genezis NPK mellett szóló érv a szaktanácsadási szolgáltatás nyújtása. A Nitrogénművek Zrt. üzletkötő-szaktanácsadói az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete és Mezőgazdasági Kutatóintézete által kifejlesztett szaktanácsadási rendszer segítségével készítik el a műtrágyázási szaktanácsot. A rendszer az elmúlt 40 év szántóföldi tartamkísérleteinek talajvizsgálati adataira, műtrágyakezelésekkel kapcsolatos adataira, eredményeire épül. Ekkora mélységű, Magyarországra vonatkozó adatbázison alapuló szaktanácsadási rendszer a konkurens cégek számára nem áll rendelkezésre.

A fentebb említett rugalmasság lehetővé teszi különböző hatóanyag-tartalmú és -arányú termékek előállítását. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy kizárólagosan a Genezis NPK 15-15-15 termékkel nem valósítható meg az okszerű tápanyag-utánpótlás. A szakszerű műtrágyázás megvalósításához szükséges a talaj tápelem ellátottságának és a növény tápanyag-igényének figyelembevétele. A műtrágyázási szaktanács elkészítésekor a szükséges műtrágya-dózisok kiszámítása egyéb tényezők (pl. elővetemény, mésztrágyázás, stb.) mellett ezen a két tényezőn alapul. A talajaink tápanyag ellátottsága változó területenként, illetve az egyes tápelemek vonatkozásában is. Az ország egész területét behálózó Talajvédelmi és Információs Monitoring Rendszer szerint, a nitrogén ellátottságot befolyásoló humusztartalom vonatkozásában a talajaink állapota jó, foszfor szempontjából a mezőgazdaságilag hasznosított területek kétharmada jó, illetve az igen jó kategóriába tartozik, káliumból talajaink 50%-a jól ellátott. A talaj tápanyag-szolgáltató képességén túlmutató tápanyagigény a műtrágyák segítségével biztosítható. Az NPK 15-15-15 műtrágya – a talajok eltérő tápanyag-szolgáltató képességét is figyelembe véve – kizárólagosan nem biztosítja az egyes növények megfelelő tápanyag-igényét, a növényspecifikus tápanyag-utánpótlás végrehajtásához egyéb NPK műtrágya termékek alkalmazása szükséges. Hogy milyen terméké, milyen műtrágya-dózisé, azt a talajvizsgálaton alapuló szaktanácsadásnak kell meghatároznia.

 

Központi elérhetőség

Nitrogénművek Zrt.
Cím:
8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.
Tel.:
06/88/620-100
Fax:
06/88/620-102
E-mail:
nrt@nitrogen.hu

A budapesti iroda címe:
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
"F" torony, 3. emelet
Telefon: 06/1/999-3500
Fax: 06/1/999-3501