Víztisztaság PDF Nyomtat
Felszíni és felszín alatti vizek

A Nitrogénművek Zrt. tevékenységéből adódóan az ammónia-ammónium ionok és -nitrát a fő szennyezőanyag a felszíni vizek esetében; a Nitrogénművek Zrt. azonban a jelenlegi előírásokat teljesíteni tudja, 1997 óta nem kell bírságot fizetnie.A környék ipari üzemeinek a karsztvíz minőségére gyakorolt hatását részletesen elemezte egy országos program keretében 1999-ben készített tanulmány: "Várpalota városi vízbázisok állapotértékelése, biztonságba helyezési és biztonságban tartási terve". Megállapította, hogy Pétfürdő vízellátását biztosító ivóvízkutak minőségét a Nitrogénművek Zrt. tevékenysége nem veszélyezteti.

Felszíni vizek

A Nitrogénművek Zrt. vízbázisát az Öskü-Bántapuszta környéki források, valamint a bántapusztai külfejtési tó túlfolyó vize által táplált Papréti árok vize adja. A források mindenkori vízhozamát jelentősen befolyásolja a közép-dunántúli karsztvízrendszert megcsapoló bányászati tevékenység valamint az időjárás. A bányászat visszaszorulásával a források vízhozama növekszik.
A gyár csatornahálózata elválasztott rendszerű. Az üzemekből, tisztítóberendezésekből kilépő vizek, valamint a csapadék az ún. csapadékcsatorna rendszeren keresztül jutnak a Pét patakba. A fürdők, kommunális létesítmények vize a kommunális csatornahálózaton át biológiai tisztítóba jutnak, majd onnan szintén a Pét patakba.

A Pét patak befogadója a Nádor csatorna Nádasdladánynál. A betorkollás előtt a víz átfolyik egy felhagyott tőzegbánya területén kialakított biológiai tisztítón. Ez egy 440 000 m3 tározási térfogatú 52 hektáros vízfelületű tórendszer. A benne kialakuló kedvező biológiai folyamatok révén, megfelelő tartózkodási idő mellett a víz ammónia-ammónium-ion tartalma lecsökken. A Nádor csatorna a Sió csatornán át a Dunába folyik.

Az 1990-2006. közötti időszakban kibocsátott ammónia-ammónium-nitrogén évenkénti mennyiségét és annak csökkenő tendenciáját az alábbi diagram mutatja:

alt

A vállalat az üzemi önkontroll alapján a felügyelőség által megszabott gyakorisággal elemzi az elfolyó vizet.
Az ún. II-es gyárban egy szennyvíz monitoring rendszert épített ki. Segítségével folyamatosan figyelemmel lehet kísérni a csatornarendszer végpontján az összes vízminőségi szempontból fontos paramétert. Szennyezés észlelésekor figyelmeztető jelzést ad, és ezáltal lehetőséget teremt az azonnali beavatkozásra. A szennyezés forrásának feltárását segítik a csatornarendszer különböző pontjain elhelyezett műszerek.

Felszín alatti vizek:

A Nitrogénművek Zrt. területén a 70-es évek óta működnek talajvízfigyelő kutak, melyek vízminőségét rendszeresen ellenőrzi.

altA talajvíz terhelésének csökkentése érdekében a vállalat intézkedési tervet készített, melynek feladatait folyamatosan végrehajtjuk. Ezt a célt szolgálta az ammóniás szennyvíztározás megszüntetése. Folyamatosan ellenőrzi a csatornarendszer és a műtárgyak állapotát, és a szükséges javításokat elvégzi.
2000-2001 folyamán került sor az Ammóniumnitrát üzemben és a Vasút és Szállítási Üzemben a csomagolási rendszer korszerűsítésére, melynek következtében csökkent a szilárd műtrágyák csomagolás-, illetve szállítás közbeni kiszóródása.

 

 

 

Központi elérhetőség

Nitrogénművek Zrt.
Cím:
8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.
Tel.:
06/88/620-100
Fax:
06/88/620-102
E-mail:
nrt@nitrogen.hu

A budapesti iroda címe:
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
"F" torony, 3. emelet
Telefon: 06/1/999-3500
Fax: 06/1/999-3501